Stavanger Helseforskning AS
Stavanger Helseforskning har som oppgave å ivareta alle forskningskontakter på vegne av Helse Stavanger HF- Stavanger universitetssjukehus.

Dette innebærer kontraktsvurderinger og forhandlinger samt administrasjon av løpende kontrakter.

Videre er selskapet regnskapsfører for forskningsprosjektene og forestår alle inn- og utbetalinger i forbindelse med inngåtte prosjekter.

Selskapet eies av NORCE Forskningsinvest AS, Helse Stavanger HF og Universitetet i Stavanger.

Kontakt

Kontoradresse: Jan Johnsensgate 5
(på sykehusområdet) i Stavanger.
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger
Telefon: +47 99 77 36 01
Org nr: NO 986 364 080 MVA
   
Kontrakter: Kristin Jonsdottir, daglig leder
e-post: kristin.jonsdottir@stahf.no
Prosjektøkonomi: Solvor Chan, adm.konsulent
e-post: post@stahf.no

Stavanger Helseforskning as Jan Johnsens gate 5, Pb 8100, NO-4068 Stavanger
Enhetsregisteret: NO 986 364 080 MVA